Ontwikkelingen Oost NL Q3/2021

Hiermee legt het MT van Oost NL de rapportage over het derde kwartaal van 2021 voor aan de subsidiënten van Oost NL en de raad van commissarissen (RvC). Na bespreking met de subsidiënten en RvC wordt deze rapportage ter informatie aan de aandeelhouders toegezonden.
Wendy de Jong
Algemeen directeur

Management Summary

Business development

€ 61,5 miljoen
Target 2021: € 50 miljoen
Uitgelokte investeringen
5.403
Target 2021: 4.400
Directe en indirecte arbeidsjaren

Capital

€ 16,1 miljoen
Target 2021: € 25 miljoen
Verstrekte financieringen (inclusief fondsen onder beheer)
€ 177,5 miljoen
 
Uitgelokte investeringen (inclusief fondsen onder beheer)

International

€ 213 miljoen
Target 2021: € 100 miljoen
Aangetrokken investeringen
1.117 FTE
Target 2021: 1.000 FTE
Directe arbeidsplaatsen

Gerealiseerde projecten

Business development

Onderhanden projecten/business cases

250
246
Onderhanden projecten/business cases

Gerealiseerde prestatie-indicatoren

50
21
Consortia
50.000
61.515
R&D-investeringen (x €1.000)
400
308
Arbeidsplaatsen
4.400
5.403
Arbeidsjaren

Investeringen in de regio

Onderhanden projecten/business cases

388
Totaal (incl. prospects)

Gerealiseerde projecten

30
24
Vestigingsprojecten
20
15
Uitbreidingsprojecten
0
2
Matchmakingprojecten
0
1
Behoudprojecten
50
42
Totaal aantal gerealiseerde projecten
1.000
1.117
Totaal aantal arbeidsplaatsen
100.000
213.031
Totaal investeringen (x € 1.000)

Gerealiseerde prestatie-indicatoren

213
263
Investor Relations (IR)gesprekken
1.250
773
Schatgraafgesprekken
24
Fact Finding Trips
130
144
Requests for information / nieuwe projecten
50
86
Bidbooks / informatiepakketten

Buitenlandse handel

Onderhanden projecten/business cases

28
Events
578
Deelnemers (mkb) uit Oost-Nederland
512
Deelnemers (mkb) van buiten Oost-Nederland
1.090
Totaal aantal deelnemers (mkb)

Capital

Corona-OverbruggingsLening

26
Aantal ontvangen aanvragen
8
Aantal nieuwe overbruggingsleningen
3.160
Investeringen (cash out) (x €1.000)

Alle fondsen onder management

233
Aanvragen in behandeling
33
29
Aantal nieuwe financieringen
36.350
16.105
Verstrekte financieringen (x €1.000)
24.999
16.079
Investeringen (cash out) (x €1.000)
0
177.539
Uitgelokte investeringen (x €1.000)

Participatiefonds Oost NL

53
Aanvragen in behandeling
11
7
Aantal nieuwe financieringen
12.650
5.450
Verstrekte financieringen (x €1.000)
10.499
3.669
Investeringen (cash out) (x €1.000)
0
97.937
Uitgelokte investeringen (x €1.000)
0
55
Aantal financieringen in beheer (incl.GVI)
0
1.805
Arbeidsplaatsen investeringen (bij portefeuillebedrijven)