Ontwikkelingen Oost NL Q1/2022

Hiermee legt het management van Oost NL de rapportage over het eerste kwartaal van 2022 voor aan de subsidiënten van Oost NL en de Raad van Commissarissen (RvC).
Wendy de Jong
Algemeen directeur

Management Summary

Business development

€ 16,3 miljoen
Target 2022: € 62,5 miljoen
Uitgelokte investeringen
1.432
Target 2022: 5.500
Directe en indirecte arbeidsjaren

Capital

€ 5,2 miljoen
Target 2022: € 55,4 miljoen
Uitbetaalde financieringen (incl. fondsen onder beheer)
€ 19,2 miljoen
 
Uitgelokte investeringen (incl. fondsen onder beheer)

International

€ 33,8 miljoen
Target 2022: € 100 miljoen
Aangetrokken investeringen
441 FTE
Target 2022: 1.000 FTE
Directe arbeidsplaatsen

Gerealiseerde projecten

Business development

Onderhanden projecten/business cases

300
82
Onderhanden projecten/business cases

Gerealiseerde prestatie-indicatoren

60
8
Consortia
5.500
1.432
R&D-investeringen (x €1.000)
550
26
Arbeidsplaatsen
62.500
16.299
Arbeidsjaren

Investeringen in de regio

Gerealiseerde prestatie-indicatoren

30
10
Vestigingsprojecten
20
3
Uitbreidingsprojecten
0
1
Matchmakingprojecten
0
1
Behoudprojecten
1.100
441
Totaal aantal arbeidsplaatsen
100.000
33.840
Totaal investeringen
210
72
Investor Relations (IR)gesprekken
13
Fact Finding Trips
132
33
Requests for information / nieuwe projecten
50
13
Bidbooks / informatiepakketten

Onderhanden projecten/business cases

323
Totaal (incl. prospects)

Buitenlandse handel

Gerealiseerde prestatie-indicatoren

5
Events
600
46
Totaal ondernemers bereikt
0
12
Trade & Innovate (TR) gesprekken

Capital

Alle fondsen onder management

0
239
Aanvragen in behandeling
58
7
Aantal nieuwe financieringen
77.309
5.650
Verstrekte financieringen (x €1.000)
0
19.246
Uitgelokte investeringen (x €1.000)
55.429
5.191
Investeringen (cash out)

Participatiefonds Oost NL

0
93
Aanvragen in behandeling
36
2
Aantal nieuwe financieringen
0
10.875
Uitgelokte investeringen
36.209
3.475
Verstrekte financieringen (x €1.000)
27.050
1.909
Investeringen (cash out)
0
57
Aantal financieringen in beheer