Ontwikkelingen Oost NL Q2/2022

Hiermee legt het management van Oost NL de rapportage over het eerste kwartaal van 2022 voor aan de subsidiënten van Oost NL en de Raad van Commissarissen (RvC).
Wendy de Jong
Algemeen directeur

Management Summary

Business development

€ 61,9 miljoen
Target 2022: € 62,5 miljoen
Uitgelokte investeringen
5.387
Target 2022: 5.500
Directe en indirecte arbeidsjaren

Capital

€ 16,5 miljoen
Target 2022: € 55,4 miljoen
Uitbetaalde financieringen (incl. fondsen onder beheer)
€ 103,9 miljoen
 
Uitgelokte investeringen (incl. fondsen onder beheer)

International

€ 102,4 miljoen
Target 2022: € 100 miljoen
Aangetrokken investeringen
554 FTE
Target 2022: 1.000 FTE
Directe arbeidsplaatsen

Gerealiseerde projecten

Business development

Onderhanden projecten/business cases

300
171
Onderhanden projecten/business cases

Gerealiseerde prestatie-indicatoren

60
13
Consortia
62.500
62.500
R&D-investeringen (x €1.000)
550
206
Arbeidsplaatsen
5.500
5.387
Arbeidsjaren

Investeringen in de regio

Gerealiseerde prestatie-indicatoren

30
17
Vestigingsprojecten
20
5
Uitbreidingsprojecten
0
2
Matchmakingprojecten
0
1
Behoudprojecten
1.100
554
Totaal aantal arbeidsplaatsen
100.000
102.415
Totaal investeringen
210
146
Investor Relations (IR)gesprekken
23
Fact Finding Trips
132
68
Requests for information / nieuwe projecten
50
23
Bidbooks / informatiepakketten

Onderhanden projecten/business cases

351
Totaal (incl. prospects)

Buitenlandse handel

Gerealiseerde prestatie-indicatoren

30
18
Events
600
191
Totaal ondernemers bereikt
0
30
Trade & Innovate (TR) gesprekken

Capital

Alle fondsen onder management

0
271
Aanvragen in behandeling
58
25
Aantal nieuwe financieringen
77.309
18.314
Verstrekte financieringen (x €1.000)
0
103.950
Uitgelokte investeringen (x €1.000)
55.429
16.529
Investeringen (cash out)

Participatiefonds Oost NL

0
89
Aanvragen in behandeling
36
10
Aantal nieuwe financieringen
0
96.429
Uitgelokte investeringen
36.209
11.627
Verstrekte financieringen (x €1.000)
27.050
8.043
Investeringen (cash out)
0
63
Aantal financieringen in beheer