Ontwikkelingen Oost NL Q2/2021

Hiermee legt het MT van Oost NL de rapportage over het tweede kwartaal van 2021 voor aan de subsidiënten van Oost NL en de raad van commissarissen (RvC). Na bespreking met de subsidiënten en RvC wordt deze rapportage ter informatie aan de aandeelhouders toegezonden.
Wendy de Jong
Algemeen directeur

Management Summary

Business development

€ 33,9 miljoen
Target 2021: € 50 miljoen
Uitgelokte investeringen
2.987
Target 2021: 4.400
Directe en indirecte arbeidsjaren

Capital

€ 11,4 miljoen
Target 2021: € 25 miljoen
Verstrekte financieringen (inclusief fondsen onder beheer)
€ 129,7 miljoen
 
Uitgelokte investeringen (inclusief fondsen onder beheer)

International

€ 108,6 miljoen
Target 2021: € 100 miljoen
Aangetrokken investeringen
741 FTE
Target 2021: 1.000 FTE
Directe arbeidsplaatsen

Gerealiseerde projecten

Business development

Onderhanden projecten/business cases

250
167
Onderhanden projecten/business cases

Gerealiseerde prestatie-indicatoren

50
12
Consortia
50.000
33.945
R&D-investeringen (x €1.000)
400
104
Arbeidsplaatsen
4.400
2.987
Arbeidsjaren

Investeringen in de regio

Onderhanden projecten/business cases

363
Totaal (incl. prospects)

Gerealiseerde projecten

30
15
Vestigingsprojecten
20
13
Uitbreidingsprojecten
0
1
Matchmakingprojecten
0
1
Behoudprojecten
50
30
Totaal aantal gerealiseerde projecten
1.000
741
Totaal aantal arbeidsplaatsen
100.000
108.681
Totaal investeringen (x € 1.000)

Gerealiseerde prestatie-indicatoren

213
226
Investor Relations (IR)gesprekken
1.250
582
Schatgraafgesprekken
14
Fact Finding Trips
130
100
Requests for information / nieuwe projecten
50
21
Bidbooks / informatiepakketten

Buitenlandse handel

Onderhanden projecten/business cases

23
Events
346
Deelnemers (mkb) uit Oost-Nederland
357
Deelnemers (mkb) van buiten Oost-Nederland
821
Totaal aantal deelnemers (mkb)

Capital

Corona-OverbruggingsLening

26
Aantal ontvangen aanvragen
8
Aantal nieuwe overbruggingsleningen
3.160
Investeringen (cash out) (x €1.000)

Alle fondsen onder management

243
Aanvragen in behandeling
33
22
Aantal nieuwe financieringen
36.350
10.785
Verstrekte financieringen (x €1.000)
24.999
11.360
Investeringen (cash out) (x €1.000)
0
129.738
Uitgelokte investeringen (x €1.000)

Participatiefonds Oost NL

37
Aanvragen in behandeling
11
5
Aantal nieuwe financieringen
12.650
3.150
Verstrekte financieringen (x €1.000)
10.499
2.241
Investeringen (cash out) (x €1.000)
0
57.337
Uitgelokte investeringen (x €1.000)
0
57
Aantal financieringen in beheer (incl.GVI)
0
1.940
Arbeidsplaatsen investeringen (bij portefeuillebedrijven)