Ontwikkelingen Oost NL Q4/2020

Hiermee legt het MT van Oost NL de rapportage over het vierde kwartaal van 2020 voor aan de subsidiënten van Oost NL en de raad van commissarissen (RvC). Na bespreking met de subsidiënten en RvC wordt deze rapportage ter informatie aan de aandeelhouders toegezonden.
Wendy de Jong
Algemeen directeur

Management Summary

Business development

€ 77,1 miljoen
Target 2020: € 50 miljoen
Uitgelokte investeringen
6.788
Target 2020: 4.400
Directe en indirecte arbeidsjaren

Capital

€ 61,2 miljoen
Target 2020: € 19,5 miljoen
Verstrekte financieringen (inclusief fondsen onder beheer)
€ 165,7 miljoen
 
Uitgelokte investeringen (inclusief fondsen onder beheer)

International

€ 114,3 miljoen
Target 2020: € 200 miljoen
Aangetrokken investeringen
1.302
Target 2020: 1.200
Directe arbeidsplaatsen

Gerealiseerde projecten

Business development

Onderhanden projecten/business cases

250
368
Onderhanden projecten/business cases

Gerealiseerde prestatie-indicatoren

50
48
Consortia
50.000
77.036
R&D-investeringen (x €1.000)
400
693
Arbeidsplaatsen
4.400
6.788
Arbeidsjaren

Investeringen in de regio

Onderhanden projecten/business cases

338
Totaal (incl. prospects)

Gerealiseerde projecten

35
32
Vestigingsprojecten
15
5
Uitbreidingsprojecten
2
3
Matchmakingprojecten
52
41
Totaal aantal gerealiseerde projecten
1.200
1.302
Totaal aantal arbeidsplaatsen
200.000
114.300
Totaal investeringen (x € 1.000)
0
1
Behoudprojecten

Gerealiseerde prestatie-indicatoren

96
210
Investor Relations (IR)gesprekken
770
1.128
Schatgraafgesprekken
45
35
Fact Finding Trips
125
152
Requests for information / nieuwe projecten
50
37
Bidbooks / informatiepakketten

Buitenlandse handel

Onderhanden projecten/business cases

26
42
Events
400
Deelnemers (mkb) uit Oost-Nederland
807
Deelnemers (mkb) van buiten Oost-Nederland
1.207
Totaal aantal deelnemers (mkb)

Capital

Corona-OverbruggingsLening

267
Aantal ontvangen aanvragen
103
Aantal nieuwe overbruggingsleningen
37.375
Investeringen (cash out) (x €1.000)

Alle fondsen onder management

255
Aanvragen in behandeling
30
121
Aantal nieuwe financieringen
28.250
65.490
Verstrekte financieringen (x €1.000)
19.542
61.225
Investeringen (cash out) (x €1.000)
0
165.605
Uitgelokte investeringen (x €1.000)

Participatiefonds Oost NL

0
62
Aanvragen in behandeling
17
9
Aantal nieuwe financieringen
17.300
10.904
Verstrekte financieringen (x €1.000)
11.971
10.546
Investeringen (cash out) (x €1.000)
0
99.947
Uitgelokte investeringen (x €1.000)
0
100
Aantal financieringen in beheer (incl.GVI)
0
2.351
Arbeidsplaatsen investeringen (bij portefeuillebedrijven)