Ontwikkelingen Oost NL

Hiermee legt het MT van Oost NL de rapportage voor aan de subsidiënten van Oost NL en de raad van commissarissen (RvC). Na bespreking met de subsidiënten en RvC wordt deze rapportage ter informatie aan de aandeelhouders toegezonden.
Wendy de Jong
Algemeen directeur

Ontwikkelingen

Grote plannen worden realiteit

Turbulent 2020 ligt achter ons. We zijn in het eerste kwartaal 2021 met volle kracht aan de slag gegaan. Ondanks de lockdown blijven we bij Oost NL positief en daadkrachtig gestemd. De kansen, de noodzaak, de mogelijkheden lijken ons vleugels te geven om te werken aan economisch herstel en innovatie. We zijn hierbij gesterkt door een aantal grote ontwikkelingen die samenkomen in dit eerste kwartaal.

Het nieuwe Perspectieffonds Gelderland van 200 miljoen euro werd goedgekeurd door Provinciale Staten van Gelderland. Dit fonds is gericht op de grote maatschappelijke uitdagingen én de economische vruchten daarvan. De provincies Overijssel en Gelderland en het Ministerie van EZK versterkten het kapitaal van Oost NL met 47 miljoen euro. De plannen van Overijssel en Gelderland om vol in te zetten op een groene en digitale economie waarin herstel en innovatie de boventoon voeren, werden samengevat in de Strategische Innovatie en Investeringsagenda van Oost-Nederland (SIIA) en aangeboden aan de minister van EZK.

Dit zijn monumentale ontwikkelingen waar we als ontwikkelingsmaatschappij ongelofelijk graag mee aan de slag gaan en natuurlijk al aan werken. Deze ontwikkelingen geven blijk van een groot vertrouwen in Oost NL. Belangrijk te vermelden is dat we beseffen dat we dit ook danken aan de goede samenwerking met partijen binnen de regio en bovenregionaal. De goede en intensieve samenwerking tussen de regionale ontwikkelingsmaatschappijen onderling draagt daar zeker aan bij. Daarmee zijn we in staat om regionale proposities op te schalen naar nationale proposities. De groeifonds aanvragen zijn daar een goed voorbeeld van; lees de toekenning van de AI groeifonds aanvraag.

Oost NL in ontwikkeling

Oost NL is als bedrijf ook in ontwikkeling. We zijn in 2021 begonnen om ons meerjarenplan opnieuw tegen het licht te houden. Niet bedoeld om zaken helemaal anders te gaan doen. Maar wel om rekening te houden met de nieuwe context waar we in leven. We willen toekomstgericht opnieuw scherp stellen waar we precies van toegevoegde waarde willen en kunnen zijn en welke inzet dat van ons vraagt. We zijn daarover ook met stakeholders in gesprek. De SIIA vormt hiervoor een goede richtinggevende basis. Onderwerpen die daarin als hoofdthema staan genoemd zijn veilig en duurzaam voedsel, preventie in gezondheidszorg en medische technologie, digitalisering, slimme en schone energie en circulaire economie.

Gezien alle ontwikkelingen zijn we de organisatie van Oost NL aan het versterken. Hiervoor is in het eerste kwartaal een nieuw human resources en development plan ontwikkeld. Alle aspecten die te maken hebben met een organisatie die zich verder wil versterken komen daarin aan de orde. We zijn hier volop mee aan de slag. Ook dit brengt veel positiviteit in de organisatie.

Het blijft natuurlijk een uitdaging om in een tijd dat iedereen thuiswerkt nieuwe mensen goed te laten landen en het cement in de organisatie te behouden. We geven hier veel aandacht aan met initiatieven zoals digitale koffie-updates, digitale speakers corner, feel good week, stappenchallenge met het hele bedrijf en veel aandacht naar onderlinge gesprekken die juist niet over het werk gaan. Daarnaast houden we onze interne huishouding goed op orde en werken we continu aan verder verbetering en optimalisatie.

Klanttevredenheidsonderzoek en jaarverslag

In het eerste kwartaal presenteerde het onderzoeksbureau Motivaction de uitkomsten van ons klanttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek vond in november plaats, gelijktijdig met alle andere ROMs, onder de doelgroepen ondernemers, overheid en overige relaties. Een aantal resultaten op een rij: 82% van onze relaties hebben een gunstig tot zeer gunstig beeld van Oost NL. Belangrijke drivers voor de mate van tevreden zijn klantgerichtheid, betrokkenheid, deskundigheid en integriteit. De best beoordeelde activiteiten zijn ondersteuning bij vestiging, innovatie en business development en programma’s. Een goede aftersales, betere vindbaarheid en een heldere positionering zijn onderwerpen van aandacht.

In het eerste kwartaal is ook het werk verricht voor het inmiddels gepubliceerde jaarverslag van Oost NL. De samenwerking met onze accountant BDO is zorgvuldig en constructief. De jaarrekening 2020 is voorzien van een goedkeurende controleverklaring. In de aandeelhoudersvergadering van 22 april 2021 is BDO benoemd als accountant voor boekjaar 2021.

We kijken terug op een goed kwartaal en bouwen voort op de goede basis die vorig jaar is gelegd. Met veel energie en inzet van alle collega’s gaan we daarmee door. 

Wendy de Jong

Algemeen Directeur

Wendyde Jong
algemeen directeur
wendy.dejong@oostnl.nl
Specialisatie
Management