Capital Resultaten en vooruitzichten Q1/2021

Chimwemwe de Gaay Fortman
Manager Capital

Capital

Corona-OverbruggingsLening

20
Aantal ontvangen aanvragen
5
Aantal nieuwe overbruggingsleningen
2.265
Investeringen (cash out) (x €1.000)

Alle fondsen onder management

237
Aanvragen in behandeling
33
12
Aantal nieuwe financieringen
36.350
5.465
Verstrekte financieringen (x €1.000)
24.999
5.861
Investeringen (cash out) (x €1.000)
0
30.899
Uitgelokte investeringen (x €1.000)

Participatiefonds Oost NL

29
Aanvragen in behandeling
11
2
Aantal nieuwe financieringen
12.650
1.083
Verstrekte financieringen (x €1.000)
10.499
654
Investeringen (cash out) (x €1.000)
0
25.417
Uitgelokte investeringen (x €1.000)
0
65
Aantal financieringen in beheer (incl.GVI)
0
1.915
Arbeidsplaatsen investeringen (bij portefeuillebedrijven)

Toelichting op Q1/2021

Resultaten

Participatiefonds Oost NL

Dankzij de kapitaalstorting van EZK en de provincies Gelderland en Overijssel en de opbrengst uit de exit van HyGear starten we dit jaar met een gezonde vermogenspositie. Dit geeft ons slagkracht voor acquisitie en verdere versterking en gezonde groei. Omdat het fonds pas begin januari weer open is gegaan heeft het doen van nieuwe investeren tijd nodig. De eerste successen zijn al wel gerealiseerd met een nieuwe investering in OneThird (zie business case) en het nieuwe marktfonds CapitalT. Met twee vrouwelijke oprichters past CapitalT ook perfect bij #Fundright; een initiatief gesteund door Oost NL, om diversiteit in de durfkapitaalsector te bevorderen. De daling van de meerwaarde ten opzichte van een jaar geleden (12,4 miljoen euro) komt door de exit van HyGear eind 2020 (meerwaarde was 17,1 miljoen euro). Voor de andere participaties is de meerwaarde dus gestegen in een jaar tijd.

Oost NL: alle fondsen onder management 

Van de € 5,9 miljoen uitbetaalde financieringen, ging het merendeel naar uitbetalingen van de Corona-OverbruggingsLening (€ 2,3 miljoen), naar tranches in marktfondsen (1,4 miljoen) en uitbetalingen in achtergestelde leningen in ION+ startups van in totaal € 425.000. De belangstelling voor het vorig jaar geopende en door Oost NL beheerde innovatiefonds van OP Oost ION+ is groot. Het fonds richt zich op investeringen in de fase, nét voor het op de markt brengen van de innovatie.

De eerste investering uit het MKG fonds (TG) is gedaan in Tyromer; een mooie samenwerking tussen International en Capital.

Met betrekking tot het nieuwe Perspectieffonds Gelderland is de eerste fase van kwartiermaken voor de opzet van PFG gestart: inrichting organisatie, processen, werving en beoordeling van businessplannen. In totaal heeft Oost NL 266 COL-aanvragen verwerkt en aan 110 bedrijven voor een bedrag van ruim € 39 miljoen uitgekeerd.

Chimwemwe de Gaay Fortman
manager Capital
06 13 98 00 28
chimwemwe.degaayfortman@oostnl.nl