International Resultaten en vooruitzichten Q1/2021

Fons de Zeeuw
Manager International

Investeringen in de regio

Onderhanden projecten/business cases

431
Totaal (incl. prospects)

Gerealiseerde projecten

30
9
Vestigingsprojecten
20
6
Uitbreidingsprojecten
0
0
Matchmakingprojecten
0
0
Behoudprojecten
50
15
Totaal aantal gerealiseerde projecten
1.000
234
Totaal aantal arbeidsplaatsen

Gerealiseerde prestatie-indicatoren

213
117
Investor Relations (IR)gesprekken
1.250
379
Schatgraafgesprekken
0
7
Fact Finding Trips
130
62
Requests for information / nieuwe projecten
50
21
Bidbooks / informatiepakketten

Buitenlandse handel

Onderhanden projecten/business cases

10
Events
134
Deelnemers (mkb) uit Oost-Nederland
191
Deelnemers (mkb) van buiten Oost-Nederland
325
Totaal aantal deelnemers (mkb)

Toelichting op Q1/2021

Resultaten

Resultaten

Het eerste kwartaal heeft onze regio 9 nieuwe vestigingen opgeleverd en 6 bedrijfsuitbreidingen. Naast enkele bedrijven uit Nederland, betreft het bedrijven uit de VS, Canada, VK, Japan, Zuid-Afrika, Duitsland, Denemarken, Turkije en Zuid-Korea. We blijven in deze periode fors inzetten op ‘investor relations’ gesprekken, omdat we merken dat deze gesprekken juist nu bijzonder op prijs gesteld worden door de buitenlandse investeerders in onze regio.

Nederland exporteerde vorig jaar zo’n 6% minder dan het jaar ervoor. Voor onze exporteurs is het belangrijk om structureel marktverlies te voorkomen. Om de export te helpen bevorderen hebben we in het eerste kwartaal 10 digitale trade events georganiseerd waaraan meer dan 130 mkb’ers uit Oost-Nederland deelnamen. De deelnemers waardeerden de activiteiten gemiddeld met een 7,8. Activiteiten die wij meestal samen met andere partners organiseerden vanuit het ‘organiserend vermogen’ en de ‘middenstructuur’.

Vooruitzichten

Vooruitzichten

Het volume onderhanden werk is op niveau, voor de acquisitie activiteiten. Omdat vrijwel de hele wereld in een lockdown zit, blijkt het toch mogelijk te zijn om in voldoende mate projecten te ontwikkelen ‘op afstand’. Overigens zijn wij ons bewust van het risico dat er een ongelijk speelveld gaat ontstaan wanneer sommige landen eerder, en andere later, uit de lockdown komen. Landen van waaruit snel weer gereisd kan worden en die snel weer buitenlandse delegaties ontvangen, zullen een competitief voordeel hebben bij het aantrekken van buitenlandse investeerders. De brexit deal heeft geleid tot prijsverhogingen in de export tussen het VK en de EU met 0,5% tot circa 5%. Niet wereldschokkend, maar wel van invloed op marktposities. Daarom blijven veel Britse bedrijven zich oriënteren op een mogelijke vestiging op het Europese continent zonder daarbij haastige beslissingen te nemen. Onze ‘brexit leadlijst’ is goed gevuld. We pleiten daarom ook voor een verlenging van de brexit acquisitieopdracht vanuit de provincies Gelderland en Overijssel.

Fonsde Zeeuw
manager International
06 12 14 09 35
fons.dezeeuw@oostnl.nl
Specialisatie
Internationaliseren, Management