Business Development Resultaten en vooruitzichten Q1/2021

Theo Föllings
Manager Business Development

Business development

Onderhanden projecten/business cases

250
96
Onderhanden projecten/business cases

Gerealiseerde prestatie-indicatoren

50
10
Consortia
50.000
14.274
R&D-investeringen (x €1.000)
400
58
Arbeidsplaatsen
4.400
1.256
Arbeidsjaren

Toelichting op Q1/2021

Resultaten

Resultaten

We zijn het jaar 2021 goed begonnen. Dit zien we terug in de grote belangstelling van bedrijven naar innovatiemiddelen die door de overheid ter beschikking worden gesteld. In de afgelopen periode is na indiening van de groeifondsaanvragen Foodswitch en Artificial Intelligence veel aandacht uitgegaan naar het verankeren van de AI-hub Oost-Nederland. Er is veel ontwikkelkracht nodig om vanuit het bedrijfsleven met veel innovatieve ideeën goed gebruik te kunnen maken van groeifondsmiddelen die vrijkomen. Naast de aandacht voor de groeifondsaanvragen is de aandacht gericht geweest op het benutten van EU-middelen met in eerste instantie op de mogelijkheden vanuit het programma REACT. Samen met de EU-management autoriteit van beide provincies heeft Oost NL hard gewerkt om voldoende proposities gereed te krijgen voor de indieningstermijn in het tweede kwartaal van dit jaar.

 

Tegelijkertijd lopen diverse projecten rond digitalisering én duurzaamheid gewoon door. In het EU-project STEPS bijvoorbeeld wordt met vier andere EU-regio's gewerkt aan innovatieve energiesystemen. Bedrijven met vernieuwende batterijsystemen en -concepten helpen we verder. Zo werkt Oost NL aan het creëren van de juiste omgeving voor bedrijven om sneller te kunnen innoveren en producten naar de markt te brengen.

Vooruitzichten

In het volgende kwartaal zal Oost NL zich sterk blijven inzetten op diverse nieuwe grote groeifondsprojecten zoals Medische technologie en High Tech Machinebouw. We zien dat voor deze nationale middelen de ROMs samen optrekken, ook met kennisinstellingen, om tot een goede aanvraag te komen voor het groeifonds en andere EU-mogelijkheden. In de komende periode werken we samen met de provincies aan de regeling MKB in de Topsectoren. Deze regeling is nu volledig gericht om bedrijven te verleiden om de activiteiten te richten op maatschappelijke uitdagingen.  

TheoFöllings
manager Business Development
06 28 90 91 92
theo.follings@oostnl.nl
Specialisatie
Innoveren, Management