Ontwikkelingen Oost NL Q1/2021

Hiermee legt het MT van Oost NL de rapportage over het eerste kwartaal van 2021 voor aan de subsidiënten van Oost NL en de raad van commissarissen (RvC). Na bespreking met de subsidiënten en RvC wordt deze rapportage ter informatie aan de aandeelhouders toegezonden.
Wendy de Jong
Algemeen directeur

Management Summary

Business development

€ 14,3 miljoen
Target 2021: € 50 miljoen
Uitgelokte investeringen
1.256
Target 2021: 4.400
Directe en indirecte arbeidsjaren

Capital

€ 5,9 miljoen
Target 2021: € 25 miljoen
Verstrekte financieringen (inclusief fondsen onder beheer)
€ 30,9 miljoen
 
Uitgelokte investeringen (inclusief fondsen onder beheer)

International

€ 47,8 miljoen
Target 2021: € 100 miljoen
Aangetrokken investeringen
234 FTE
Target 2021: 1.000 FTE
Directe arbeidsplaatsen

Gerealiseerde projecten

Business development

Onderhanden projecten/business cases

250
96
Onderhanden projecten/business cases

Gerealiseerde prestatie-indicatoren

50
10
Consortia
50.000
14.274
R&D-investeringen (x €1.000)
400
58
Arbeidsplaatsen
4.400
1.256
Arbeidsjaren

Investeringen in de regio

Onderhanden projecten/business cases

431
Totaal (incl. prospects)

Gerealiseerde projecten

30
9
Vestigingsprojecten
20
6
Uitbreidingsprojecten
0
0
Matchmakingprojecten
0
0
Behoudprojecten
50
15
Totaal aantal gerealiseerde projecten
1.000
234
Totaal aantal arbeidsplaatsen

Gerealiseerde prestatie-indicatoren

213
117
Investor Relations (IR)gesprekken
1.250
379
Schatgraafgesprekken
0
7
Fact Finding Trips
130
62
Requests for information / nieuwe projecten
50
21
Bidbooks / informatiepakketten

Buitenlandse handel

Onderhanden projecten/business cases

10
Events
134
Deelnemers (mkb) uit Oost-Nederland
191
Deelnemers (mkb) van buiten Oost-Nederland
325
Totaal aantal deelnemers (mkb)

Capital

Corona-OverbruggingsLening

20
Aantal ontvangen aanvragen
5
Aantal nieuwe overbruggingsleningen
2.265
Investeringen (cash out) (x €1.000)

Alle fondsen onder management

237
Aanvragen in behandeling
33
12
Aantal nieuwe financieringen
36.350
5.465
Verstrekte financieringen (x €1.000)
24.999
5.861
Investeringen (cash out) (x €1.000)
0
30.899
Uitgelokte investeringen (x €1.000)

Participatiefonds Oost NL

29
Aanvragen in behandeling
11
2
Aantal nieuwe financieringen
12.650
1.083
Verstrekte financieringen (x €1.000)
10.499
654
Investeringen (cash out) (x €1.000)
0
25.417
Uitgelokte investeringen (x €1.000)
0
65
Aantal financieringen in beheer (incl.GVI)
0
1.915
Arbeidsplaatsen investeringen (bij portefeuillebedrijven)